Øget fokus på træningssikkerheden

MCS skærper fokus Bemanding af flagposter Gul flag “Svenskerflag”  Kørernes respekt for egen og andres sikkerhed under kørsel Hvis kravet om bemandning ikke kan overholdes, benyttes ubemandet stående eller hængende gult flag = “Svenskerflag”. “Svenskerflag” betyder at der ikke må springes på hop. Overtrædelse medfører at køreren bliver taget ud af træningen og ved evt. gentagelse at blive…