Information til klubbens medlemmer om arbejdsdage, møder, kurser og andet som kunne have medlemmernes interesse.

Ny licens og et godt medlemstilbud

Årets første træning på Rødme. Lørdag 12. Januar kl. 10 – 14. (banen er trukket over efter sidste træning 29/12) HUSK at bestille licens !!! http://dmusport.dk/services/klubmedlemskab/ VIGTIGT, Ingen træning uden gyldigt licens 😉 Kvittering for licens bestilling SKAL forevises ved tilmelding til træning. MEDLEMSTILBUD: I år kan du købe træningskort mini/maxi, gældende for alt ordinære træning…

Øget fokus på træningssikkerheden

MCS skærper fokus Bemanding af flagposter Gul flag “Svenskerflag”  Kørernes respekt for egen og andres sikkerhed under kørsel Hvis kravet om bemandning ikke kan overholdes, benyttes ubemandet stående eller hængende gult flag = “Svenskerflag”. “Svenskerflag” betyder at der ikke må springes på hop. Overtrædelse medfører at køreren bliver taget ud af træningen og ved evt. gentagelse at blive…